Pravila privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI


ASII PRO d.o.o. u čijem sastavu se nalazi restoran Lido i restoran HEART Lido na adresi Aleja Matije Ljubeka 25. Zagreb  poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.

Pravila privatnosti su temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima unutar društva ASII PRO.

Ovim Pravilima se definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima ASII PRO d.o.o. kao i zakonskim propisima, najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima. U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade ASII PRO d.o.o. želi dati jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje te omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad osobnim podacima i  privolama.

Pravilima privatnosti osiguravamo adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na Vas kao fizičku osobu, a na temelju kojeg je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi. U ovoj Izjavi pružaju Vam se detaljne informacije o tome zašto i na koji način ASII PRO d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke, pod kojim uvjetima i okolnostima te koja Vam prava pripadaju u pogledu Vaših osobnih podataka.

KOJI SU CILJEVI PRAVILA PRIVATNOSTI

Svrha ove Politike privatnosti je upoznati ispitanike s načinom na koji će njihovi osobni podaci biti obrađivani u društvu Voditelja obrade, kao i koja su njihova prava i kako se ostvaruju, kako bi se postigla potpuna zaštita prava i sloboda pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka. Politika privatnosti osigurava i transparentnost u vezi s funkcijama i obradom osobnih podataka te omogućava ispitaniku da se upozna s pravima vezanim uz obradu podataka.

O NAMA

Trgovačko društvo ASII PRO d.o.o. (u čijem sastavu se nalazi restoran Lido i dvorana  Heart by Lido na adresi Aleja Matije Ljubeka 25. Zagreb) iz Zagreba na adresi Aleja Matije Ljubeka 25. 10 000 Zagreb, OIB: 26285895606,  zastupano po direktoru Darku Šikoranja .

Za obradu podataka unutar društva odgovoran je službenik TONČICA ŠIKORANJA, tel: + 385 1 38 32 837/ + 385 91 57 91 517 ili e-mail: tonka@lido.hr .

​KOJIH SE NAČELA PRIDRŽAVAMO

Načela obrade podataka su osnovna pravila kojih se ASII PRO pridržava prilikom obrade osobnih podataka ispitanika.

ASII PRO osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:

Zakonito, pošteno i transparentno – s obzirom na ispitanike i njihova prava ASII PRO će obrađivati osobne podatke ispitanika sukladno važećim zakonima i pokrivajući sva prava ispitanika.  ASII PRO će osigurati transparentnu obradu osobnih podataka te će pružiti ispitanicima sve potrebne informacije i na zahtjev osigurati ispitanicima uvid u podatke, obrazloženja obrada, temelje obrade i sva druga prava sukladno relevantnim propisima. ASII PRO će osigurati informacije ispitanicima kako se osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Ispitanik će biti pravovremeno, odnosno prije samog prikupljanja podataka, upoznat sa svim relevantnim informacijama.

Uz ograničenje svrhe – osobni podaci prikupljaju se i obrađuju samo u određene, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.

Smanjenje količine podataka – ASII PRO upotrebljava samo one podatke ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe;

Uz ograničenje pohrane –  ASII PRO osigurava da su osobni podaci ispitanika čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju te ih nakon toga briše iz svih evidencija.

Točno, potpuno i ažurno –  ASII PRO osigurava poštenu i transparentnu obradu osobnih podataka te kako bi spriječile eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da ispitanik o svakoj promjeni svojih osobnih podataka odmah obavijesti ASII PRO primjenjuje transparentan proces komunikacije s ispitanicima kroz koji se može zatražiti ispravak ili brisanje netočnih podataka.

Osigurava cjelovitost i povjerljivost –  ASII PRO prikuplja i obrađuje podatke na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Podacima ispitanika pristupa ASII PRO ovisno o njihovim ovlaštenjima i radnim mjestima, te druge pravne osobe isključivo na temelju legitimnog interesa  i ako su nužni u svrhu ispunjenja ugovornih obveza, a sve u skladu sa određenom svrhom prikupljanja i obrade osobnih podataka.  ASII PRO primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite, ima implementirane sustave koji imaju za cilj detekciju i sprječavanja curenja podataka, metode nadzora nad pristupom podataka i sl.

 

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

U okviru svoga poslovanja ASII PRO može prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka prema kategorijama ispitanika:

Zainteresirane strane:

 • ​kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.)
 • ​podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.).

Korisnici:

 • ​kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.)
 • ​podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.)
 • ​podaci potrebni za izvršenje ugovora (npr. ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.).

Kandidati za zapošljavanje:

 • ​kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.)
 • ​podaci iz životopisa (npr. podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu, fotografija i sl.)
 • ​rezultati testiranja.

​​​Bivši i sadašnji zaposlenici:

 • ​svi podaci propisani pozitivnim propisima koji se odnose na radno-pravne odnose, računovodstvene i knjigovodstvene propise (npr. ime, prezime, adresa, OIB, godina rođenja, JMBG, i sl.)
 • ​podaci za potrebu interne komunikacije unutar tvrtke (npr. poslovne fotografije i sl.)
 • ​podaci potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta poput organiziranja putovanja u stranu zemlju, ostvarivanje pogodnosti vezanih uz posao i sl. (npr. ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave, vozačke dozvole, broj djece i sl.)
 • svi sadašnji zaposlenici koji izdaju račune imaju umjesto imena na računu napisanu svoju šifru.

​​​Vanjski suradnici i poslovni partneri:

 • ​kontakt podaci (primjerice: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.)
 • ​podaci iz životopisa (primjerice: podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu i sl.)
 • ​podaci potrebni za izvršenje ugovora (primjerice: ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.)
 • ​podaci potrebni za ispunjenje zakonskih uvjeta ulaska u Republiku Hrvatsku ili drugu zemlju (ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave i sl.).

​​​​KOJE OSOBNE PODATKE NE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

ASII PRO ne obrađuju podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

Obrada gore navedenih posebnih kategorija osobnih podataka provodit će se od strane ASII PRO iznimno u sljedećim uvjetima:

ispitanik je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih svrha;

obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava ASII PRO ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri u kojoj je to odobreno u okviru prava Europske Unije, Prava Republike Hrvatske ili kolektivnog ugovora u skladu s Pravom Republike Hrvatske koje propisuje odgovarajuće zaštitne mjere za temeljna prava i interese ispitanika obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka smije se provoditi isključivo sukladno zakonskim propisima. Dopušteno je obrađivati osobne podatke samo kad za to postoji jasno određena i dokumentirana zakonska osnova ili osnova temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale obrade osobnih podataka dopuštene jedino uz jasnu dokumentiranu privolu njihovog vlasnika ili njegovog opunomoćenika. Osobne podatke prikupljamo isključivo onda kada nam za to ispitanik da privolu.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje usluge i ostvarivanje gore navedenih ciljeva. Prilikom pohrane podataka osobni se podaci pohranjuju na najmanjem mogućem broju mjesta na kojima su adekvatno zaštićeni.

Kada posjećujete našu Internet stranicu, naš server uvijek sprema naziv Vašega pružatelja internetskih usluga, web-lokaciju s koje ste nas posjetili, web-lokacije koje ste pregledavali tijekom posjeta te datum i vrijeme posjeta. Naši kolačići ne sadržavaju specifične osobne informacije, tako da Vaša privatnost ostaje zaštićena, jer se ne radi o osobnom podatku, odnosno tako prikupljene osobne podatke ne koristimo da bismo Vas identificirali.

Ova Internet stranica koristi kolačiće kako bi se omogućile ili poboljšale ponuđene funkcije te korisničko iskustvo.  Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo te potpunu funkcionalnost internet stranice, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Međutim, ukoliko to ne želite, možete ih odbiti, ali onda postoji šansa da će funkcionalnost stranice biti ograničena.

KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE

ASII PRO može osobne podatke prikupljati na različite načine, uključujući:

 • ​Kao dio naših poslovnih procesa te za vrijeme ispunjavanja naših zakonskih obveza ili obveza iz ugovora o prodaji naših usluga;
 • ​Za vrijeme praćenja naše stranice uključujući i e-mail komunikaciju upućenu prema i od grupe;
 • ​Vašim ispunjavanjem naših anketa ili online upitnika,
 • ​Vašim javljanjem na oglas za posao, ili druge edukacije,
 • ​Kada nam Vi dostavite informacije u vidu objave sadržaja na našoj stranici ili platformama ili tijekom Vaše izravne komunikacije ASII PRO uključujući osobnu komunikaciju i online komunikaciju putem stranice ili e-maila.

​​​​​U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO OSOBNE PODATKE

ASII PRO može obrađivati osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • ​Usklađivanje sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan područja Republike Hrvatske
 • ​Ugovaranje i korištenje proizvoda i usluga koje ASII PRO ispunjenje svojih obveza iz ugovora o prodaji usluga ASII PRO
 • ​​analiza i administriranje stranice i nadzora upotrebe stranice
 • ​unaprjeđenje usluga ASII PRO, te mjerenje Vašeg zadovoljstva uslugama
 • ​upravljanje odnosima s ispitanicima (korisnicima stranice i/ili usluga) i drugim osobama u obavljanju svog poslovanja
 • ​odabir kandidata za zapošljavanje ili druge edukacije.

KOJE SU OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

ASII PRO obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:

 • ​izvršavanje ugovora o prodaji usluga ASII PRO ili drugog ugovora sklopljenog između ispitanika i ASII PRO
 • ​legitimni interes za pružanje usluge internet stranice i upravljanje istom, u statističke svrhe, radi utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između ispitanika i ASII PRO radi dijeljenja osobnih podataka s članicama grupe i trećim osobama u skladu s ovim Pravilima privatnosti, radi provedbe postupka odabira kandidata u svrhu zapošljavanja
 • ​izričite privole ispitanika za primanje marketinških poruka, newslettera, e-mail obavijesti o uslugama ili anketa za mjerenje zadovoljstva uslugama, za obradu vaših upita
 • ​radi ispunjavanja pravnih obveza osobito ASII PRO s osnove računovodstvenih, knjigovodstvenih, propisa radnog prava i ostalih pravnih obveza.

​​​​KOLIKO DUGO POHRANJUJEMO OSOBNE PODATKE

Osobne podatke pohranjujemo samo dok su nam potrebni u svrhe u koje ih prikupljamo, odnosno u svrhu ispunjenja ugovornog odnosa ili zakonskih obveza, a najdulje prema sljedećim kriterijima:

 • osobne podatke prikupljene u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih i regulatornih obveza pohranjujemo prema propisanim rokovima
 • osobne podatke prikupljene u svrhu prodaje  proizvoda i usluga, pohranjujemo u trajanju ugovornog odnosa
 • osobne podatke prikupljene u svrhu marketinških aktivnosti pohranjujemo dok ne povučete privolu, otkažete pretplatu ili ne zatražite brisanje pretplate, ili pak nakon određenog razdoblja neaktivnosti
 • osobni podaci brišu se po prestanku ugovornog ili radnog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut sudski ili drugi sličan postupak koji zahtjeva čuvanje podataka.

Po isteku rokova pohrane, uklanjamo ih iz sustava i arhiva ili ih pretvaramo u anonimne podatke tako da vas više ne možemo identificirati.

 

 

S KIME MOŽEMO DIJELITI OSOBNE PODATKE

ASII PRO može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama isključivo u sljedećim slučajevima:

 • ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona
 • ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu kao tzv. podizvođača, tj. izvršitelja obrade.

Treće osobe uključuju:

 • zakonodavna, nadzorna i regulatorna tijela unutar i izvan područja Republike Hrvatske

Financijske institucije s kojima ASII PRO surađuje

 • revizore unutar i izvan društva, te ostalim tijelima koji su ovlašteni za reviziju
 • dobavljače koje grupa angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun društva, za izvršenje obveza iz ugovora s ispitanicima
 • ostale agencije, institucije, udruge, osiguravajuće kuće i tvrtke partneri s kojima društvo ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji temeljem kojeg poslovni korisnici mogu ugovarati i koristiti proizvode i usluge koje ASII PRO pruža itd.

Prilikom prijenosa podataka ispitanika društvo strogo se poštuje načelo ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka koja je potrebna kako bi se realizirala tražena usluga, te uz poštivanje svih ostalih relevantnih načela zaštite podataka.

ASII PRO sve odnose s partnerima ima regulirane ugovorima o izvršenju obrade podataka, pri čemu se od partnera zahtijeva minimalno jednaka razina zaštite osobnih podataka kao i unutar društva.

Osobne podatke obrađujemo u Republici Hrvatskoj. Iznimno ih možemo obrađivati i u drugim državama (npr. kada se za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka angažira podizvođač iz druge države), i to u pravilu državama članicama Europske unije. Iznimno ih možemo obrađivati i u trećim zemljama, ali u takvim situacijama se uvijek primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka, minimalno na način kao da se osobni podaci obrađuju u Republici Hrvatskoj (npr. primjenom tzv. Standardnih ugovornih klauzula EU-a za obrađivače u trećim zemljama, drugim pravno obvezujućim i provedivim instrumentima, obvezujućim korporativnim pravilima, certificiranjem itd.

KOJA SU VAŠA PRAVA I KAKO IH MOŽETE OSTVARITI

ASII PRO poštuje pravo na privatnost, podatke prikuplja i obrađuje samo uz postojanje zakonitih osnova obrade te ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka.

U trenutku prikupljanja informacija od ispitanika ASII PRO će pružiti sljedeće primjenjive informacije:

 • ​identitet i kontaktne podatke voditelja obrade,
 • ​kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka,
 • ​svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu,
 • ​legitimne interese,
 • ​primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka,
 • ​namjeru prijenosa osobnih podataka trećim zemljama (ako postoji),
 • ​razdoblje pohrane podataka ili kriterije koji definiraju to razdoblje,
 • ​prava vezana uz privole,
 • ​te postojanje niže navedenih prava.

U slučaju da se podaci ne prikupljaju izravno od ispitanika, uz navedene podatke navodi se i izvor osobnih podataka.

Ispitanici imaju sljedeća prava:

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – ispitanik ima pravo od ASII PRO ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, ASII PRO ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

 • ​ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu
 • ​ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa grupe za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka
 • ​osobni podaci nezakonito su obrađeni
 • ​osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze

​​​​​​​Pravo na pristup podacima – ispitanik ima pravo dobiti od ASII PRO potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni, i sl.

 

Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od ASII PRO ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

 

Pravo na prijenos podataka – ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružilo ASII PRO u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke ispitanika.

 

Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. ASII PRO u takvoj situaciji više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Nadalje, ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

 

Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima od ASII PRO  pravo tražiti pravo na ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, te u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava.

Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju provodimo protivna propisima o zaštiti osobnih podataka

molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem na adresu Aleja Matije Ljubeka 25. 10 000 Zagreb ili

tel: 385 1 38 32 837 / + 385 91 57 91 517 ili e-mail: tonka@lido.hr .

 

Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu- Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Selska cesta 136., a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

​Privolu koju ste dali za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju Vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole  više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

Promjenu privole možete izvršiti predajom ispunjenog obrasca za promjenu podataka koji se nalazi u ASII PRO.

​ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kako bi zaštitili osobne podatke koje prikuplja ASII PRO d.o.o., provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika.

UPRAVLJANJE INCIDENTIMA

U slučaju narušavanja sigurnosti osobnih podataka koje bi Vam moglo prouzročiti znatnu štetu, društva Voditelj obrade će Vas o istom obavijestiti bez odgađanja, te poduzeti sve potrebne mjere kako bi se šteta otklonila, te ograničilo ili ublažilo štetne posljedice nastale narušavanjem sigurnosti osobnih podataka.

 

 

 

​SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

ASII PRO je imenovao Službenika za zaštitu podataka koji je neovisan i kao takav djeluje u interesu zaštite prava ispitanika i njihovih osobnih podataka.

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, a njegova je odgovornost da se unutar  ASII PRO d.o.o. primjenjuju Pravila privatnosti te ostale politike i procedure koje definiraju pravila postupanja prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka ispitanika.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Službenik za zaštitu osobnih podataka ne prima nikakve upute u pogledu izvršenja navedenih zadaća što mu dodano osigurava neovisnost.

Službenik za zaštitu osobnih podataka je ujedno i primarna točka za kontakt ispitanicima koji žele ostvariti svoja prava (pitanja povezanih s obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava iz Uredbe), poslati upit vezan uz zaštitu osobnih podataka, zatražiti dodatne informacije, izraziti brigu oko obrade njihovih osobnih podataka, podnijeti prigovor vezano uz zaštitu osobnih podataka te ostvarivanja svojih prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka je TONČICA  ŠIKORANJA

tel: + 385 1 38 32 837 / + 385 91 57 91 517 ili e-mail: tonka@lido.hr .